200 jaar Koninkrijk
 
(Advertentie)

In november 2013 was het tweehonderd jaar geleden dat Nederland na inlijving bij Frankrijk zijn onafhankelijkheid herkreeg. Nederland maakte daarmee, na een eerste begin vanaf 1798, een nieuwe start als eenheidsstaat. De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 leidde uiteindelijk op basis van een nieuwe Grondwet tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in september 1815.
Dat was nog lang geen democratie. In de twee eeuwen daarna kregen het democratisch bestel en de rechtsstaat de vorm die ze nu hebben. Nederland was wel meteen een Europese schepping. De Europese mogendheden herstelden de Nederlandse onafhankelijkheid en de positie van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en daarbuiten. Die positie werd in 1815, na de slag bij Waterloo, door het Weens Congres opnieuw vastgesteld.

Een overzicht van 200 jaar geschiedenis van het Koninkrijk Nederland vindt u in de verschillende pagina's en rubrieken.

 

Bekijk de hoogtepunten van de viering (2013-2015) op Flickr.

De originele wet uit 1814 is door Google online gezet in een internet-tentoonstelling. Voor het eerst zijn de documenten gezamenlijk digitaal beschikbaar. In de expositie '200 jaar Grondwet' zijn naast de grondwet, nog acht andere originele oude documenten te zien: Inlijving bij Frankrijk (1810), Proclamatie 1813, Grondwet 1815, Scheiding Nederland en België (1839), Grondwet 1848, Grondwet 1917, Grondwet 1922 en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

(Advertentie)